ψυχοθεραπεία

  • Ατομική ψυχοθεραπεία: Ατομικές συνεδρίες ψυχοθεραπείας, με στόχο την κατανόηση των ψυχολογικών εμπλοκών και δυσκολιών του παιδιού, του εφήβου και της οικογένειας και τη λειτουργική διαχείρισης αυτών. Η ατομική ψυχοθεραπευτική διεργασία αποσκοπεί στην ανάδειξη του ανθρώπινου προσώπου του θεραπευομένου, πέρα και πάνω από την οποιαδήποτε παθολογία του. Η αναζήτηση της προσωπικής ευθύνης, μέσα από την επεξεργασία ενδοψυχικών συγκρούσεων, οδηγεί στη βαθιά συνειδητοποίηση της προσωπικής δύναμης και στη νοηματοδότηση της ζωής.

 

 

  •  Oμαδική ψυχοθεραπεία: Ομάδες εφήβων, που διαπραγματεύονται ζητήματα σχετικά με διαπροσωπικές σχέσεις, αυτονόμηση, επικοινωνία, διαχείριση άγχους, τραυματικές εμπειρίες, στρες από προετοιμασία εξετάσεων… Η ομαδική ψυχοθεραπεία αποσκοπεί στην κατάκτηση της προσωπικής αυτογνωσίας, μέσα από την εμπειρία της καθολικότητας της ομάδας. Το αμοιβαίο καθρέφτισμα της θεραπευτικής ομάδας ενέχει δέσμευση, ευθύνη και ανατροφοδοτεί ισχυρά κίνητρα σε κάθε μέλος για διορθωτική εμπειρία στη ζωή.

 

 

  •  Θεραπεία οικογένειας: Απευθύνεται σε οικογένειες, που συναντούν δυσκολίες στις σχέσεις και την επικοινωνία τους και βιώνουν συγκρούσεις, που κάνουν τη συμβίωση των μελών δυσλειτουργική. Βασική προϋπόθεση της οικογενειακής θεραπείας αποτελεί η ξεκάθαρη εμπιστοσύνη στην οικογένεια και στις ανενεργές δυνάμεις της, που εμποδίζουν την ανάπτυξή της. Η ύπαρξη συμπτώματος στο παιδί αντιμετωπίζεται, ως αποτέλεσμα δυσλειτουργικών οικογενειακών σχέσεων κι όχι ως ατομικό πρόβλημα.

 

 

  •  Θεραπεία ζευγαριού: Αποσκοπεί στην προσωπική ανάπτυξη κάθε μέλους, που θα οδηγήσει στη συνεξέλιξη του ζευγαριού. Η θεραπεία ζευγαριού θεωρεί τη συντροφική σχέση καταλυτικής σημασίας επένδυση στη ζωή με συναισθηματικές, ερωτικές και νοητικές προοπτικές. Επεξεργάζεται έννοιες, όπως η ελευθερία στη σχέση, η κοντινότητα των συντρόφων, η ανάληψη της προσωπικής τους ευθύνης, οι χαμένες προσδοκίες και οι επώδυνες ματαιώσεις, η ανανέωση του αρχικού συμβολαίου της σχέσης.

 

 

  •  Παιγνιοθεραπεία: Μέσα σε ένα ασφαλές πλαίσιο, το παιδί αναπτύσσει την αυθεντική έκφραση του εαυτού του με βασικό μέσο επικοινωνίας το παιχνίδι. Διερευνώνται μέσα από τη βασική αυτή διεργασία του παιγνιδιού κεντρικά ζητήματα για τη ζωή του νέου ανθρώπου. Το παιδί αφηγείται με τον δικό του τρόπο την προσωπική του ιστορία και αναπτύσσει την προσωπική του ερμηνεία στα βασικά γεγονότα της ζωής του. Στην παιγνιοθεραπεία ευνοείται ο ειλικρινής σεβασμός στη θεραπευτική διεργασία, η απουσία κάθε κριτικής διάθεσης, η επικράτηση πλήρους ηρεμίας και χαλάρωσης, καθώς και η πλήρης κατανόηση της εσωτερικευμένης δύναμης του παιδιού.

 

 

  •  Χορήγηση Ψυχολογικών Δοκιμασιών (Τ.Α.Τ., Rorshach, WISC…): Ψυχοδιαγνωστικές δοκιμασίες, που αποσκοπούν στην καλύτερη δυνατή κατανόηση της προσωπικότητας του νέου ανθρώπου και την περαιτέρω αντιμετώπιση των δυσκολιών του.

 

 

  •  Επαγγελματικός ΠροσανατολισμόςΟ Επαγγελματικός Προσανατολισμός απασχολεί όλους τους μαθητές, που επιθυμούν να επιλέξουν το συγκεκριμένο τομέα στον οποίο θα δραστηριοποιηθούν. Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός, δεν αποτελεί μια τεχνική διαδικασία, αλλά μια συστηματική και σύνθετη συμβουλευτική διαδικασία. Ο ειδικός βοηθάει το νέο άνθρωπο να συνειδητοποιήσει τον εαυτό του, τις δεξιότητες και κλίσεις του, προκειμένου να μεταβεί με τρόπο λειτουργικό, ανάλογα με την επαγγελματική του ωριμότητα, σε ένα νέο πλαίσιο, το πλαίσιο της εργασίας.