“Η ψυχοθεραπεία αποτελεί μία γοητευτική διεργασία που εμπνέει τους ανθρώπους

να ακολουθούν τους δικούς τους νόμους, όταν ξέρουν πως έχουν δίκιο,

να αντλούν ιδιαίτερη χαρά από αυτό που κάνουν πολύ καλά,

να ξέρουν ότι υπάρχει στη ζωή κάτι παραπάνω από ό,τι μπορεί να δει το μάτι,

να τολμούν να ζουν ευτυχισμένοι…”